Hôm nay 04/08/15

Tìm kiếm
Lượt truy cập: 0
Trực tuyến: 1
Sản phẩm TIN TỨC
Sản phẩm hiện tại của THIBIDI là máy biến áp phân phối, gồm các loại:
Máy biến áp 1 pha
Máy biến áp 3 pha
Máy biến áp khô
Máy biến áp hợp bộ

Thông tin cổ đông Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện:

 
     

THIBIDI- Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

 
     

THIBIDI- Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 
     

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần thiết bị điện (THIBIDI) với Sản phẩm máy biến áp tiết kiệm điện Amorphous